logo
srpskiengleski

Licence i sertifikati

Licenca

Licenca za obavljanje

eneregetske delatnosti

image-1

XMT sonda:

XMT sonda za merenje zapremine tečnih

goriva i tečnog naftnog gasa u rezervoaru.

Marke "Start Italiana".

sonda xmt
image-1

XMT-SI sonda:

XMT-SI sonda za merenje zapremine tečnih

goriva i tečnog naftnog gasa u rezervoaru.

Marke "Start Italiana".

sonda xmt
image-1

Maglink 16T konzola:

Maglink 16T konzola je kontrolni uredjaj na koji

je moguće priključiti i do 16 mernih sondi.

Marke "Start Italiana".

sonda xmt
image-1 image-1 image-1

Konzola XMT/IOVU 430s:

Konzola XMT/IOVU 430s je kontrolni uredjaj na koji

je moguće priključiti i do 16 mernih sondi.

Proizvođač "SAB Trade."

sonda xmt
image-1 image-1
KONTAKT INFO
adresa
Dragačevska 24, 18000 Niš
telefon
063\693-523 ,018\582-087, fax: 018\580-918
email
sab_trade@yahoo.com
NAŠI POSLOVNI PARTNERI